ელზა ფაცურია

რადიო ჩემი ხმის მენეჯერი

ელზა ფაცურია ჩვენს გუნდს შემოურთდა 2011 წელს. ელზა არის აფხაზეთიდან. მართავს მოხალისეთა ონლიან რადიო ჩემს ხმას და კონსულტირებას უწევს მოხალისე ჟურნალისტების საქმიანობას, სპიკერებისა და რესპოდენტების მოწვევას, ახორციელებს კომუნიკაციას საჯარო სკოლებთან.

ელზას მიღებული აქვს მაგისტრის და ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალობით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2002-2009 წლებში. 2005-2006 წელს სწავლა დაასრულა ბონიოს ზრდასრულთა სკოლაში გერმანული ენის სპეციალობით.