უკრაინელების მხარდაჭერა


სერვისები უკრაინელებისათვის

დარეგისტრირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ სერვისების განთავსება

Გახდი მოხალისე მასწავლებელი

დარეგისტრირებულ მოხალისეებს შეუძლიათ ასწავლონ ქართული უკრაინელ ლტოლვილებს

ისწავლე ქართული

დარეგისტრირებულ უკრაინელებს შეუძლიათ შესწავლონ ქართული ენა